logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Raport z konsultacji społecznych SRKS

Zakres i formę prowadzenia konsultacji oraz tryb sprawozdawczości określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Raport zawiera szczegółowe zestawienie nadesłanych komentarzy oraz wyników konsultacji.

Raport z konsultacji społecznych SRKS 2011-2020

Ilość pobrań: 3201 | Raport z konsultacji społecznych SRKS 2011-2020 Pobierz plik | 1009 kB

Załącznik nr 1, Tabela komentarzy i uwag zgłoszonych do projektu SRKS

Ilość pobrań: 2763 | Załącznik nr 1, Tabela komentarzy i uwag zgłoszonych do projektu SRKS Pobierz plik | 1 MB

Załącznik nr 2, Wykaz słów kluczowych — tagów opracowanych dla uczytelnienia struktury i zakresu uwag zgłaszanych w SRKS

Ilość pobrań: 1559 | Załącznik nr 2, Wykaz słów kluczowych — tagów opracowanych dla uczytelnienia struktury i zakresu uwag zgłaszanych w SRKS Pobierz plik | 432 kB

Załącznik nr 3, Kopie ogłoszeń oraz kopie informacji rozsyłanych w procesie konsultacji społecznych dokumentu wraz z wykazem adresatów

Ilość pobrań: 2728 | Załącznik nr 3, Kopie ogłoszeń oraz kopie informacji rozsyłanych w procesie konsultacji społecznych dokumentu wraz z wykazem adresatów Pobierz plik | 4 MB

Załącznik nr 4, Archiwum komunikatów i działań informacyjnych (wybrane przykłady) prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej konsultacjom społecznym

Ilość pobrań: 3719 | Załącznik nr 4, Archiwum komunikatów i działań informacyjnych (wybrane przykłady) prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej, dedykowanej konsultacjom społecznym Pobierz plik | 11 MB

Załącznik nr 5, Formularze zgłaszania komentarzy, wykorzystywane w procesie konsultacji społecznych projektu SRKS, regulamin strony ks.mkidn.gov.pl oraz zasady polityki prywatności

Ilość pobrań: 1972 | Załącznik nr 5, Formularze zgłaszania komentarzy, wykorzystywane w procesie konsultacji społecznych projektu SRKS, regulamin strony ks.mkidn.gov.pl oraz zasady polityki prywatności Pobierz plik | 661 kB

Załącznik nr 6, Kopie nadesłanych uwag i komentarzy do projektu SRKS

Ilość pobrań: 3082 | Załącznik nr 6, Kopie nadesłanych uwag i komentarzy do projektu SRKS Pobierz plik | 69 MB