logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Informacje podstawowe

Zgodnie z nowymi zasadami polityki rozwoju określonymi przez Radę Ministrów (Plan uporządkowania strategii rozwoju, z dnia 24 listopada 2009 r.) na poziomie rządowym zostanie uchwalonych 9 strategii zintegrowanych, łączących merytorycznie i operacyjnie działania wielu resortów.

Wskazano następujące strategie:

  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
  • Strategia Innowacyjności I Efektywności Gospodarki
  • Strategia Rozwoju Transportu
  • Bezpieczeństwo Energetyczne I Środowisko
  • Sprawne Państwo
  • Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
  • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi I Rolnictwa
  • Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego
  • Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest koordynatorem Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, która nie będzie dokumentem planistycznym MKiDN lecz międzyresortowym opracowaniem w zakresie kapitału społecznego - przygotowywanym we współpracy z innymi resortami, a także partnerami społecznymi.

Podstawowe informacje o założeniach Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego przedstawia prezentacja