logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Galeria

10 maja, Biblioteka Narodowa, konferencja „Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski- czy jesteśmy na to gotowi?”

 •  
 •  
 • Monika Smoleń Podsekretarz Stanu MKiDN otwiera konferencję
 • Monika Smoleń-Podsekretarz Stanu MKiDN prezentuje główne założenia SRKS
 • Lilla Jaroń Podsekretarz Stanu MEN prezentuje obszar I SRKS
 • Zina Jarmoszuk Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa prezentuje obszar IV SRKS
 • Dominik Skoczek Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN prezentuje obszar III
 • Tomasz Schimanek Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce prezentuje obszar II SRKS
 • Otwarcie konferencji
 • Monika Smoleń Podsekretarz Stanu MKiDN, Jakub Wygnański Stowarzyszenie Klon Jawor
 • Aleksandra Lisek Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii MEN
 • Dominik Skoczek Dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN
 • Jakub Wygnański Stowarzyszenie Klon Jawor
 • Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS
 • Magdalena Kopczyńska-Zych Z-ca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN
 • prof. Barbara Fatyga z Zakładu Metod Badania Kultury Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. Janusz Czapiński z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego
 • Zina Jarmoszuk, Dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN
 • Zofia Jędrzycka, Prezes Towarzystw Uniwersytetów Ludowych
 • Alicja Pacewicz Centrum Edukacji Obywatelskiej