logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Komentarz ogólny do Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Komentarze on-line mogą zgłosić jedynie zarejestrowani użytkownicy, po zalogowaniu się do systemu konsultacji on-line dla Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

Uwagi do strategii można przekazać w dwóch formach:

  1. uwagi do całego dokumentu. – uwagi o charakterze ogólnym.
  2. uwagi do poszczególnych części SRKS i jej rozdziałów, przedstawionych poniżej.

Szczegółowe informacje o sposobie umieszczania konsultacji w trybie on line znajdują się w zakładce „Jak Konsultować

Zgodnie z regulaminem portalu konsultacji społecznych wszystkie komentarze zostaną opublikowane w serwisie po zakończeniu konsultacji społecznych, wraz z loginem osoby fizycznej lub osoby prawnej, która wzięła udział w konsultacjach społecznych.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport. Raport zostanie opublikowany na stronie nie wcześniej niż 15 dni po zakończeniu konsultacji.


Komentarze ogólne do projektu dokumentu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020.