logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

Raport końcowy projektu badawczego10-04-2015

Raport końcowy projektu badawczego pt. „Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych”.

Czytaj więcej
Przyjęto Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 202020-05-2013

W dniu 26 marca br. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej
Kolejne etapy prac legislacyjnych nad Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego31-05-2012

W dniu 11 kwietnia 2012 r. projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, jednej z dziewięciu strategii zintegrowanych, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Czytaj więcej
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego – uzyskała pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego06-02-2012

W ciągu najbliższych 8 lat zarządzanie rozwojem Polski będzie realizowane w oparciu o system dokumentów planistycznych, który tworzą: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2030 r.), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (do 2020 r.) oraz dziewięć strategii zintegrowanych. Jedną z nich jest Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej
14 grudnia 2011r. Konferencja uzgodnieniowa06-02-2012

14 grudnia 2011r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu SRKS, w której uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem SRKS po konsultacjach społecznych17-10-2011

Podczas prowadzonych w terminie 8 kwietnia -31 maja 2011r. konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego zgłoszonych zostało ponad 500 uwag oraz rekomendacji. W procesie analizy nadesłanych wniosków zespoł SRKS w porozumieniu z liderami poszczególnych obszarów uwzględnił blisko 55% uwag.

Czytaj więcej
20 maja 2011 – spotkanie konsultacyjne poświęcone II obszarowi Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego: Współdziałanie i partycypacja społeczna.18-05-2011

W ramach konsultacji społecznych SRKS organizowane są spotkania konsultacyjne poświęcone poszczególnym obszarom Strategii. Spotkania stanowią możliwość bezpośredniej dyskusji pomiędzy autorami strategii a środowiskami zainteresowanymi szczególnie danym obszarem...

Czytaj więcej
19 maja br. – kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych, dedykowane IV obszarowi SRKS – Potencjał kulturalny i kreatywny17-05-2011

Spotkanie poświęcone potencjałowi kulturowemu i kreatywnemu jest wydarzeniem organizowanym w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Debaty poświęcone poszczególnym obszarom SRKS to bardzo istotny element konsultacji, umożliwiający dyskusję pomiędzy autorami dokumentu a środowiskami związanymi z poszczególnym obszarem.

Czytaj więcej
17 maja br. –spotkanie konsultacyjnych, dedykowane I obszarowi SRKS – postawy i kompetencje społeczne15-05-2011

Spotkanie poświęcone postawom i kompetencjom społecznym jest wydarzeniem organizowanym w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Debaty poświęcone poszczególnym obszarom SRKS to bardzo istotny element konsultacji, umożliwiający dyskusję pomiędzy autorami dokumentu a środowiskami związanymi z poszczególnym obszarem.

Czytaj więcej
Terminy spotkań konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych SRKS12-05-2011

Ważnym elementem konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego są spotkania poświęcone poszczególnym częściom Strategii ich celem jest pogłębiona debata między autorami SRKS a środowiskami związanymi z jego poszczególnymi obszarami. W dniu 11 maja w Kinie Kultura odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, poświęcone Komunikacji Społecznej, obszar III Strategii.

Czytaj więcej