logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Regulamin

 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu internetowego ks.mkidn.gov.pl za pośrednictwem, którego prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020”.
 2. Dostęp do serwisu posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
 3. Użytkownik serwisu za pośrednictwem, którego prowadzone są konsultacje społeczne dokumentu „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020”, publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.
 4. Użytkownik serwisu w momencie zarejestrowania się otrzymuje profil użytkownika.
  1. Konto osoby prywatnej zawiera następujące elementy: e-mail, login, hasło, imię i nazwisko użytkownika. Zgodnie z pkt 8 regulaminu oraz pkt 2 Polityki Prywatności po upływie terminu konsultacji społecznych, zgłoszony login, wprowadzony do profilu użytkownika zostanie zamieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy. W sytuacji, gdy użytkownik nie zgadza się na podpisanie imieniem i nazwiskiem przesłanych komentarzy, wprowadzony login nie powinien być tożsamy z imieniem i nazwiskiem użytkownika.
  2. Profil osoby prawnej zawiera następujące elementy: e-mail, login, hasło, nazwa osoby prawnej. Zgodnie z pkt 8 regulaminu oraz pkt 2 Polityki Prywatności po upływie terminu konsultacji społecznych, zgłoszony login, wprowadzony do profilu użytkownika zostanie zamieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy. W przypadku osoby prawnej, podany login winien być zbieżny z oficjalną nazwą danej osoby prawnej.
 5. Użytkownicy mogą umieszczać opinie i komentarze na temat dokumentu „Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020” za pośrednictwem serwisu, a osoby niezarejestrowane w formie tradycyjnej, za pośrednictwem pism przesyłanych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aż do dnia zakończenia konsultacji społecznych.
 6. Komentarze i opinie przesłane drogą e-mailową na adres Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie zostaną uwzględnione w konsultacjach społecznych.
 7. W okresie prowadzenia konsultacji użytkownik (po zalogowaniu) ma możliwość lektury wszystkich treści zamieszczonych w ramach własnego profilu oraz dodawania kolejnych komentarzy. Wszystkie przekazane do organizatora komentarze i opinie na temat dyskutowanego dokumentu będą publicznie dostępne dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych.
 8. Po zakończeniu konsultacji społecznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikuje na serwisie wszystkie przekazane opinie i komentarze, wraz z loginem osoby fizycznej lub osoby prawnej, która wzięła udział w konsultacjach społecznych.
 9. Każdy zalogowany użytkownik może umieścić w serwisie dowolną liczbę komentarzy i opinii, w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, oraz uczestniczyć w sondzie.
 10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach serwisu treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady powszechnie przyjętej netykiety, czyli zasad obowiązujących w dyskusjach w Internecie.
 12. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści wulgarnych oraz takich, które obrażają innych użytkowników.
 13. Wskazana jest dbałość o kulturę języka oraz poprawność językową.
 14. Odnośniki prowadzące do stron zawierających niebezpieczne dane należy poprzedzić wyraźnym ostrzeżeniem.
 15. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu, za pośrednictwem którego są prowadzone konsultacje społeczne oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 16. Dokument „Polityka prywatności” jest integralną częścią regulaminu.
 17. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.