logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

Raport końcowy projektu badawczego

10-04-2015

Ministerstwo Kultury i Dziedzictw Narodowego zaprasza do zapoznania się raportem końcowy z badania pt. „Określenie instrumentów wsparcia MKiDN dla podmiotów działających w obszarze przemysłów kultury i kreatywnych”, zrealizowanego przez Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. i ResPublic Sp. z o.o.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach działań służących wypracowaniu optymalnych sposobów realizacji Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego w zakresie kierunku działań 4.2.3. Rozwój systemu wsparcia dla sektora kreatywnego oraz wspieranie przedsiębiorczości w kulturze.

Głównym celem badania było sformułowanie propozycji instrumentów wsparcia sektora kreatywnego, realizujących wytyczne zawarte SRKS, odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby, ,uwzględniających polskie i zagraniczne doświadczenia z ostatnich lat w zakresie wdrażania różnych form wsparcia oraz realizowanych przy zaangażowaniu kluczowych podmiotów sektora kreatywnego.

powrót