logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

Konferencja na temat Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego – podsumowanie spotkania

12-05-2011

Prezentacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego odbyła się 10 maja br. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Założenia dokumentu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, która zademonstrowała też specjalną stronę internetową służącą do przeprowadzenia konsultacji.

W trakcie konferencji zaprezentowano 4 obszary SRKS: „Postawy i kompetencje społeczne”, „Współdziałanie i partycypacja”, „Komunikacja społeczna” oraz „Potencjał kulturowy i kreatywny”.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pt. „Po co nam kapitał społeczny? Czy jesteśmy na niego gotowi?- realizacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”. Panel był moderowany przez prof. Barbarę Fatygę z Zakładu Metod Badania Kultury Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w nim: wicemminister Monika Smoleń, prof. Janusz Czapiński z Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Zina Jarmoszuk - dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN, Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Dominik Skoczek - dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN, Krzysztof Więckiewicz- dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS, Jakub Wygnański- Stowarzyszenie Klon/Jawor, Magdalena Kopczyńska – Zych zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN oraz Aleksandra Lisek - zastępca dyrektora Departamentu Strategii MEN.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim filozofii Strategii, jej struktury, użyteczności i zawartości. Paneliści , a także zabierający głos uczestnicy konferencji podkreślali ogromną wagę tego, że kapitał społeczny znalazł swe miejsce w dokumentach rządowych i to na tak ważnym miejscu- jako podmiot strategii horyzontalnej. Zwracali uwagę na wielowątkowość Strategii, jej rozległość i co za tym idzie -mnogość działań w niej zaprojektowanych. Dodawali przy tym, że nieoczekiwanie może to stać się jej słabością. Działania powinny mieć bowiem wyraźną hierarchię oraz uwzględnić zadania niezbędne i drugoplanowe. Strategia powinna mieć także mocniej zarysowaną misję i przystępniejszy język. Zaproponowano kilka rozwiązań - zdaniem panelistów - ułatwiających jej realizację.

Dyskusja była momentami gwałtowna, lecz - jak wspólnie pokreślili uczestnicy- świadczy to wyłącznie o randze poruszanego problemu.

Galeria zdjęć

powrót