logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

Kolejne etapy prac legislacyjnych nad Strategią Rozwoju Kapitału Społecznego

31-05-2012

W dniu 11 kwietnia 2012 r. projekt Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, jednej z dziewięciu strategii zintegrowanych, której koordynatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów.

Następnie, w dniu 23 maja 2012 r. projekt Strategii uzyskał akceptację Komitetu rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Do końca czerwca br. planuje się przekazanie projektu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Najnowszy tekst projektu Strategii

powrót