logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

20 maja 2011 – spotkanie konsultacyjne poświęcone II obszarowi Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego: Współdziałanie i partycypacja społeczna.

18-05-2011

W ramach konsultacji społecznych SRKS organizowane są spotkania konsultacyjne poświęcone poszczególnym obszarom Strategii. Spotkania stanowią możliwość bezpośredniej dyskusji pomiędzy autorami strategii a środowiskami zainteresowanymi szczególnie danym obszarem.

Gospodarzem spotkania organizowanego w dniu 20 maja 2011 dot. obszaru II jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zapewnienie współdziałania, wzrost wzajemnego zaufania między ludźmi, instytucjami, jak i w relacji państwo-obywatel oraz poprawa mechanizmów partycypacji społecznej są niezbędnymi elementami rozwoju kapitału społecznego.

Nieodzownym elementem wzmacniającym mechanizmy partycypacji społecznej jest jakość i sprawność instytucji życia publicznego, które powinny ułatwiać podejmowanie inicjatyw społecznych służących polepszaniu jakości życia oraz osiąganiu istotnych wartości społecznych.

Doprowadzenie do poprawy mechanizmów partycypacji społecznej i zwiększenie wpływu obywateli na życie publiczne przyczyni się nie tylko do wzmocnienia kapitału społecznego i jego udziału w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju, ale też stworzy podstawy instytucjonalno-prawne i mechanizmy umożliwiające rozwój dialogu obywatelskiego, partnerstwa lokalnego i innych form współpracy mających na celu przekazywanie realizacji zadań publicznych obywatelom, przedsiębiorczości społecznej i innych innowacyjnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, filantropii i wolontariatu – zarówno w wymiarze indywidualnym, jak korporacyjnym.

Spotkanie odbędzie się 20 maja br. w CPS Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Sali F, w godzinach 13.00 – 16.00.

Rejestracja rozpocznie się o godz. 12.30.

Formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 19 maja br. do godz. 14 na adres: kamil(dot)bobek(at)mpips(dot)gov(dot)pl lub faxem pod numer 22 693-46-60

  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej.
  • Organizator nie zapewnia noclegu.
  • udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. DPP MPiPS do dnia 19 maja br. przekaże potwierdzenia udziału, osobom, które nadesłały zgłoszenia.

powrót