logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

19 maja br. – kolejne z cyklu spotkań konsultacyjnych, dedykowane IV obszarowi SRKS – Potencjał kulturalny i kreatywny

17-05-2011

Spotkanie poświęcone potencjałowi kulturowemu i kreatywnemu jest wydarzeniem organizowanym w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Debaty poświęcone poszczególnym obszarom SRKS to bardzo istotny element konsultacji, umożliwiający dyskusję pomiędzy autorami dokumentu a środowiskami związanymi z poszczególnym obszarem.

Znaczenie kultury dla rozwoju i jakości kapitału społecznego jest wielopoziomowe: z jednej strony –kultura warunkuje zachowania i postawy, ustanawia kody i sposoby komunikowania oraz organizacji społeczeństwa, z drugiej – stanowi zasób materialnych i niematerialnych dóbr, które stanowią fundament tożsamości. Co jednak niezwykle istotne, jest to zasób otwarty, dynamicznie zmieniający się w wyniku ciągłego procesu reinterpretacji dziedzictwa i jego przejawów, a także bezustannego procesu tworzenia nowych obiektów kulturowych (artystycznych, architektonicznych, symbolicznych itp.).

Ważnymi elementami, zarówno dla kultury (z jej najbardziej centralnym elementem – sztuką), jak i innych dziedzin życia, są twórczość i kreatywność. W Raporcie Polska 2030 uwypuklony został związek między potencjałami kulturowym i kreatywnym w kontekście ich efektywnego wykorzystania. Potencjał kulturowy determinuje sposoby podejmowania decyzji, umożliwia atmosferę otwartości i wzajemnego zaufania, z kolei uruchomienie potencjału kreatywnego wpływa na rozwój  społeczny i gospodarczy.

Chociaż w sposób najbardziej oczywisty o kreatywności mówi się w kontekście sztuki, to jednak potencjał kreatywny nie jest przypisany do jakiejkolwiek sfery życia (np. sztuki, nauki czy technologii), wykazując zdolność łączenia ich ze sobą (w dziedzinie gospodarki, kultury, polityki, życia społecznego). Będąc nierozerwalnie pozwiązane – kultura i kreatywność – decydują o warunkach powstania nowych, ale akceptowanych i uznawanych społecznie, rzeczy. Kreatywność jest bowiem wzmacniana tylko w otoczeniu sprzyjających relacji społecznych, natomiast podstawą kształtowania postaw społecznych jest kultura.

Spotkanie odbędzie się 19 maja br. w Kinie Kultura, w godzinach 9.30 – 12.30.

Rejestracja w Kinie Kultura rozpocznie się o godz. 9.00. Na wszystkich gości będzie czekała powitalna kawa.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 18 maja br. na adres: mpaluch(at)mkidn(dot)gov(dot)pl  lub faxem pod numer 0-22 826 30 65

  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej.
  • Organizator nie zapewnia noclegu.
  • O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. DMP MKiDN do dnia 18 maja br. przekaże potwierdzenia udziału, osobom, które nadesłały zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy

Data: 19 maja 2011

Lokalizacja:

Kino Kultura
Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

powrót