logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

17 maja br. –spotkanie konsultacyjnych, dedykowane I obszarowi SRKS – postawy i kompetencje społeczne

15-05-2011

Spotkanie poświęcone postawom i kompetencjom społecznym jest wydarzeniem organizowanym w ramach konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Debaty poświęcone poszczególnym obszarom SRKS to bardzo istotny element konsultacji, umożliwiający dyskusję pomiędzy autorami dokumentu a środowiskami związanymi z poszczególnym obszarem.

Jednym z istotnych kierunków działania, z punktu widzenia rozwoju kapitału społecznego, jest wspieranie uczenia się przez całe życie (Life Long Learning) - koncepcji w której określono postawy i kompetencje społeczne, mające charakter priorytetowy w systemie nauczania oraz innych, wspierających go formach edukacji. Zalicza się do nich: kooperatywność, komunikatywność i kreatywność.

Kooperatywność to umiejętność podejmowania współpracy, opierająca się na zaufaniu społecznym i chęci angażowania się we wspólne działania. Warunkowana jest otwartością na odmienne poglądy oraz cele innych osób i grup. Kooperatywność jest podstawą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, umożliwia podejmowanie inicjatyw obywatelskich, stąd jej źródłem jest edukacja obywatelska.

Komunikatywność jako umiejętność zbiorowej i indywidualnej komunikacji pomiędzy ludźmi stanowi podstawę budowania wszelkich relacji społecznych. Komunikatywność jest warunkiem wspólnego działania, dialogu i debaty społecznej, warunkiem wymiany informacji i wiedzy. Postawa komunikatywna przyswajana jest w toku edukacji medialnej i cyfrowej.

Kreatywność to przynależna jednostkom i grupom społecznym zdolność do generowania oryginalnych pomysłów, twórczego myślenia i wytwarzania praktyk społecznych opartych na innowacyjności oraz potencjale kulturowym. Kreatywność jest wspierana w toku edukacji kulturalnej i artystycznej.

Spotkanie odbędzie się 17 maja br. w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25 (sala 102), w godzinach 14.00 – 16.00.

Prezentacje panelistów:

Prezentacje uczestników:

powrót