logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

14 grudnia 2011r. Konferencja uzgodnieniowa

06-02-2012

14 grudnia 2011r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa* projektu SRKS, w której uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencji przewodniczyła dr Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu w MKiDN.

Przedmiotem konferencji było odniesienie się przez resorty zaangażowane w proces powstawania dokumentu (MKiDN – koordynator, oraz lider III i IV obszaru SRKS, MEN – lider obszaru I, MPiPS – lider Obszaru II) do uwag zgłaszanych w trakcie uzgodnień międzyresortowych (10 sierpnia – 30 września br.)

Podczas uzgodnień międzyresortowych zgłoszonych zostało 129 uwag jednostkowych przez 16 uprawnionych podmiotów. Zdecydowana większość zgłoszonych wniosków i rekomendacji została zaakceptowana (łącznie 95,35%).

Po konferencji uzgodnieniowej, na podstawie § 14c. ust. 1. Regulaminu pracy Rady Ministrów przesłany został tekst projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego uwzględniający zmiany ustalone w ramach konferencji uzgodnieniowej wraz z protokołem.

 

* zgodnie z uchwałą nr 49 z dn. 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrów

powrót