logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

11 maja br. – pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych, dedykowane III obszarowi SRKS - Komunikacja społeczna

06-05-2011

W ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje cykl spotkań konsultacyjnych, dedykowanych poszczególnym obszarom dokumentu.

  • Obszar I – Potencjał kulturowy i kreatywny
  • Obszar II – Współdziałanie i partycypacja społeczna
  • Obszar III – Komunikacja społeczna
  • Obszar IV – Postawy i kompetencje społeczne

Celem spotkań jest pogłębiona debata między autorami SRKS, a środowiskami związanymi poszczególnymi obszarami SRKS.

Pierwsze spotkanie jest dedykowane komunikacji społecznej (obszar III):

Komunikacja społeczna służy wymianie informacji i edukacji, ale też budowie tożsamości jednostki i integracji na poziomie grupy.

Media jako „środki społecznego przekazu” stanowią podstawę współczesnej sfery publicznej. Warunki prawne działania mediów, w tym system ochrony własności intelektualnej, sprzyjać powinny zachowaniom o silnym charakterze więziotwórczym. Szczególna rola w tym zakresie przypada mediom audiowizualnym, które (potencjalnie lub w rzeczywistości) są ważnym elementem infrastruktury kapitału społecznego.

Istotnym zadaniem jest także wypracowanie mechanizmów, umożliwiających legalną wymianę, wykorzystanie i produkcję treści - przy poszanowaniu praw autorskich i zapewnieniu wynagrodzeń dla twórców.

Spotkanie odbędzie się 11 maja br. w Kinie Kultura, w godzinach 9.30 – 13.00.

Rejestracja w Kinie Kultura rozpocznie się o godz. 9.30. Na wszystkich gości będzie czekała powitalna kawa.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 9 maja br. na adres: mpaluch(at)mkidn(dot)gov(dot)pl lub faxem pod numer 0-22 826 30 65

  • Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej.
  • Organizator nie zapewnia noclegu.
  • O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. DMP MKiDN do dnia 10 maja br. przekaże potwierdzenia udziału, osobom, które nadesłały zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy

Data: 11 maja 2011
Lokalizacja: Kino Kultura

Krakowskie Przedmieście 21/23
00-071 Warszawa

Szczegółowe informacje na temat pozostałych spotkań pojawią się na stronie aktualności.

powrót