logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Aktualności

10 maja - konferencja na temat Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego

27-04-2011

W ramach trwających od 8 kwietnia konsultacji społecznych projektu strategii Rozwoju Kapitału Społecznego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje konferencję: „Zaufanie, dobro wspólne, dialog obywatelski- czy jesteśmy na to gotowi?”
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną główne założenia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Spotkanie będzie również doskonałą okazją do dyskusji na temat znaczenia kapitału społecznego.

Konferencja odbędzie się 10 maja w Audytorium im. Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej w godzinach 10.30 – 17.00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji proszone są o przesyłanie zgłoszeń do 8 maja br. na adres: mpaluch(at)mkidn(dot)gov(dot)pl lub faxem pod numer 0-22 826 30 65

 • Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie karty zgłoszeniowej.
 • Organizator nie zapewnia noclegu. W trakcie konferencji przewidziany jest poczęstunek.
 • O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. DMP MKiDN do dnia 9 maja br. przekaże potwierdzenia udziału, osobom, które nadesłały zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji:
Data: 10 maja 2011
Lokalizacja: Biblioteka Narodowa

 • 10.30 - 11.30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa
 • 11.30 - 12.00 Uroczysta inauguracja konferencji. Prezentacja założeń SRKS oraz informacja o przebiegu konsultacji społecznych SRKS
  Monika Smoleń, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 12.15 - 12.30 Prezentacja I obszaru SRKS: „Postawy i kompetencje społeczne”
  Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 12.30 - 12.45 Prezentacja IV obszaru SRKS: „Potencjał kulturowy i kreatywny”
  Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 12.45 - 13.00 Prezentacja III obszaru SRKS: „Komunikacja społeczna”
  Dominik Skoczek, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 13.00 - 13.15 Prezentacja II obszaru SRKS: „Współdziałanie i partycypacja”
  Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
 • 13.15 - 14.00 Lunch
 • 14.00 - 15.30 Panel dyskusyjny „Po co nam kapitał społeczny? Czy jesteśmy na niego gotowi?- realizacja Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego”. Moderator:
  prof. Barbara Fatyga;
  Paneliści: prof. Janusz Czapiński; Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, MKiDN; Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Dominik Skoczek, dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów, MKiDN; Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS, Jakub Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor; przedstawiciel MEN.
 • 15.30 - 16.30 Pytania i komentarze z sali – część konsultacyjna konferencji
 • 16.30 - 16.40 Podsumowanie konferencji

powrót