logo
Konsultacje zostały zakończone.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem

Jak konsultować

Publikacją projektu SRKS (w dniu 8 kwietnia br.) MKiDN zainaugurowało konsultacje społeczne, w których wszystkie zainteresowane strony mogą przedstawić swoje stanowisko w sprawie założeń oraz zakresu informacji zawartych w dokumencie do dnia 31 maja br.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii na jego temat, z wykorzystaniem jednego z 3 kanałów komunikacji:

1. Strona internetowa – zgłaszanie uwag i komentarzy on–line:

Strona ks.mkidn.gov.pl powstała w celu przeprowadzenia konsultacji wśród jak największej liczby zainteresowanych osób i instytucji. W zamierzeniu ma ona służyć zebraniu głosów z różnych środowisk zainteresowanych rozwojem kapitału społecznego.

Na stronie znajduje się projekt dokumentu SRKS w całości (do ściągnięcia w wersji PDF) oraz w częściach do których zalogowani użytkownicy mogą zgłaszać swoje komentarze.

Zalogowanym użytkownikom portal daje możliwość z przekazania uwag do SRKS w dwóch formach:

  1. uwagi do całego dokumentu. – uwagi o charakterze ogólnym (specjalny formularz do przekazania uwag o charakterze ogólnym znajduje się tu)
  2. uwagi do poszczególnych części SRKS i jej rozdziałów.

Dokument SRKS został podzielony na 3 części – tekst główny, załącznik nr 1 - Diagnoza, załącznik numer 2 – Zastosowanie Instrumentów Wdrożeniowych SRKS.

Każdej części dedykowana jest oddzielna podstrona. Na każdej z nich znajduje się spis treści. Po kliknięciu na wybrany rozdział następuje przekierowanie na stronę z tekstem rozdziału. Dodanie komentarza następuje po jego wpisaniu w oknie dialogowym, znajdującym się nad tekstem rozdziału oraz po wpisaniu kodu autoryzacji umieszczonego w obrazku znajdującym się pod oknem.

Aby dodać komentarz do SRKS należy założyć konto użytkownika.

Dokonując rejestracji należy dokonać wyboru konta spośród dwóch opcji:

  1. konto dla osoby prawnej (instytucje, ngo, inne osoby prawne) – w tym przypadku komentarz traktowany jest jako stanowisko podmiotu, dla którego konto zostało stworzone. Profil stworzony za pośrednictwem tego konta zawiera następujące elementy: e-mail, login, hasło, nazwa osoby prawnej. Podany przy rejestracji login winien być zbieżny z oficjalną nazwą danej osoby prawnej. Zgodnie z pkt 8 regulaminu oraz pkt 2 Polityki Prywatności po upływie terminu konsultacji społecznych (w momencie udostępnienia wszystkich komentarzy na stronie ks.mkidn.gov.pl) zgłoszony login zostanie zamieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy danego użytkownika.
  2. konto dla osoby fizycznej – w tym przypadku komentarz traktowany jest jako opinia użytkownika indywidualnego wprowadzającego daną treść. Profil stworzony za pośrednictwem tego konta zawiera następujące elementy: e-mail, login, hasło, imię i nazwisko użytkownika. Zgodnie z pkt 8 regulaminu oraz pkt 2 Polityki Prywatności po upływie terminu konsultacji społecznych (w momencie udostępnienia wszystkich komentarzy na stronie ks.mkidn.gov.pl) zgłoszony login, wprowadzony do profilu użytkownika zostanie zamieszczony pod komentarzem lub grupą komentarzy. W sytuacji, gdy użytkownik nie zgadza się na podpisanie imieniem i nazwiskiem przesłanych komentarzy wprowadzony login nie powinien być tożsamy z imieniem i nazwiskiem użytkownika

 

Każdy użytkownik ma wgląd do komentarzy które umieścił w trakcie poprzednich wejść na stronę.

Wszystkie komentarze zgłoszone w trakcie konsultacji on - line zostaną umieszczone na stronie po zakończeniu konsultacji, wraz z loginami użytkowników.

2. Konferencje, debaty na temat konsultacji społecznych

Zaplanowano konferencję informującą o inauguracji konsultacji społecznych SRKS oraz 4 spotkania poświęcone 4 obszarom SRKS. Informacje o dokładnych terminach i miejscach spotkań zostaną umieszczone w zakładce Aktualności.

3. Przesłanie uwag w formie tradycyjnej (przesłanej za pośrednictwem poczty)

Nawiązując do dotychczas stosowanej praktyki przeprowadzania konsultacji społecznych istnieje możliwość przekazania do MKiDN komentarzy i uwag odnoszących się do dokumentu SRKS w formie tradycyjnej. Pismo z uwagami, kierowane do Ministra KiDN prosimy przesyłać do dnia 31 maja (decyduje data dostarczenia dokumentu do MKiDN) na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

lub faxem pod numer 0- 22 8263065

Formularz zgłaszania uwag

Komentarze przesłane drogą on-line będą traktowane z równą starannością jak komentarze przesłane w formie tradycyjnej.

Po zakończeniu konsultacji zostanie przygotowany raport. Raport zostanie opublikowany na stronie nie wcześniej niż 15 dni po zakończeniu konsultacji.